• +BEL ONS +31 (0)30 737 0996
  • contact@smartclouds.nl

SCRUMware faciliteiten

scrumroom1

De stakeholder(s) hebben de Product Wens Beschrijving (PWB) met Business Case geaccordeerd. Het organiseren van de werkelijke ontwikkeling vraagt nu om de invulling van een aantal randvoorwaarden:

 

(1) Het toewijzen van een Product Owner en Scrum Master cq Projectleider
(2) Het samenstellen van het team van medewerkers en externe in te huren krachten
(3) De centrale locatie toewijzen waar het ontwikkelteam het product of programma in sprints van 10-14 dagen ongestoord stapsgewijs en gezamenlijk bouwt, test en oplevert
(4) De Informatie Management (IM) activiteitenroutes bepalen van de Sprints en de centrale vastlegging en uitwisseling van voor-gedefinieerde  inhoudelijke document-templates regelen, zodat het team weet welke docs, planningen- en manuren declaraties te gebruiken zijn en met elkaar centraal te delen zijn (met uitsluiting van email, WeTransfer etc..)

 

 


scrum[virtual_slide_box id=”9″]  [virtual_slide_box id=”10″]  [virtual_slide_box id=”4″] [virtual_slide_box id=”11″]